ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เงินเข้าวันไหน

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้แล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทยที่ยังคงระบาดต่อเนื่องมาจนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงปลายปี 2566 แม้ว่ารัฐบาลจะมีประกาศฉุกเฉินสำหรับพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมสถานการณ์นี้แต่ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างไร แน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง บ้างก็ถูกลดเงินเดือน บ้างก็ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติแต่ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกประกาศเยียวยาประกันสังคมล่าสุดสำหรับผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา 40 ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ให้สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 รายละ 5,000 บาท ซึ่งหลายคนก็คงมีคำถามว่าหากลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมไปแล้วเงินเข้าวันไหน ในส่วนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมจะแบ่งรอบการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม 40 ออกเป็น 2 รอบเรียงลำดับตามหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40  ซึ่งในรอบที่ 1 จะโอนในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และในรอบที่ 2 จะโอนเงินในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ตามลำดับ เพราะฉะนั้นหากคุณเป็นผู้ที่ถือสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 และอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงก็สามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 และงทะเบียนรับสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทาง www.sso.go.th ได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2

หลังจากที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ที่ถือสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านทางออนไลน์ ก็เรียกได้ว่าหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเงินเยียวยาประกันสังคมค่อนข้างมาก สำหรับใครถือสิทธิ์ประกันสังคมสามารถเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 และลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ได้ไม่ยาก เม่ือคุณเข้าไปที่หน้าเว็ปไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณกดเข้าไปที่เมนูเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคุณเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้เลย หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของผุ้รับเงินเยียวยา ทางระบบจะแจ้งผลว่าได้รับสิทธิ์ แต่ในทางกลับกันหาดคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับเงินเยียวยามาตรา 40 ทางระบบจะแจ้งผลว่าไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเอง

ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ต้องทำอย่างไร

สำหรับใครที่เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 แล้วในระบบขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่ต้องตกใจไป คุณสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมอีกครั้งผ่านทางเว็ปไซต์ได้จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2566  โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เข้ามาตามลำดับและคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์และเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ได้หลังจากที่คุณยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว 7 วันทำการ ในกรณีที่คุณเข้ามาเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 แล้วในระบบยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธ์หรือคุณมีคำถามสงสัยอะไร คุณก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมผ่านทาง call center 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว